Gratulujeme: Julka Szolnokiová (mama :-) – cena Literárneho fondu

 S radosťou môžem verejne pogratulovať k ďalšiemu zaslúženému oceneniu pre moju mamu. Pripájam výťah z odôvodnenia pre udelenie ceny Literárneho fondu za preklad. 

 pani JULIANE SZOLNOKIOVEJ za preklad diela Goyov pes, ktoré napísal László F. Földényi a vyšlo vo vydavateľstve Kalligram.

Zdôvodnenie:

Medzinárodne uznávaný autor viacerých esejí o svete, bytí človeka a o jeho vzťahu k svetu tentoraz načiera do tematicky najrozličnejších hlbín európskej kultúry, aby sa vo svojich úvahách vyrovnával s rôznymi úskaliami poznávania a poznania a dospel aspoň k ilúzii riešenia. Svoje špecifické videnie sveta predostiera živým a vycibreným jazykom. Jeho vecnosť, a na druhej strane hravosť výrazových prostriedkov kládli na prekladateľku mimoriadne nároky, istú „predpripravenosť“ a orientovanie sa v danej problematike. Hoci náročný text je plný odborných termínov, abstraktných pojmových i vetných konštrukcií, preklad plynie ľahko, je rovnako úsporne presný a výstižný ako maďarský originál. Našťastie, v tomto prípade autor natrafil na skúsenú prekladateľku, v dôsledku čoho sa čitateľ stretáva s kultivovaným a kvalitným prekladom. Vetné stavby východiskového maďarského a cieľového slovenského jazyka sú celkom odlišné a bývajú skúšobným kameňom takejto prekladateľskej práce. Väčšina prekladateľských riešení je v tomto prípade vydarená, čitateľ sa nemusí zastavovať či vracať ku komplikovaným súvetiam, pretože sú už pri prvom čítaní jasné. Prekladateľka má stále na zreteli slovenského recipienta a aj vďaka nej je preklad Földényiho esejí prínosom pre kultiváciu nášho spoločenskovedného a humanitného myslenia.

One Reply to “Gratulujeme: Julka Szolnokiová (mama :-) – cena Literárneho fondu”

  1. Teší ma, že ste uverejnili tento “výcuc” z posudku na Földényiho, lebo som na to hrdá – ďakujem za “medializáciu”; veď aj preto som to poslala, aby ste vedeli, ako ocenili moju prácu. Nerátala som s tým, ale bolo to príjemné prekvapenie. Neudelenie Hollého ceny za preklad Nádasovej Knihy pamätí sa ukázala ako nesmierne poučná, a tým aj cenná vec pre mňa. Oslobodila som sa od ocenení udeľovaných komisiami, teda ľuďmi, ale na druhej strane ma vedia potešiť, práve preto, že ani prstom v tomto smere nepohnem, naopak, asi by som bola radšej, keby moje preklady nedávali do týchto súťaží, ale na druhej strane musím uznať, že aj vydavateľstvo má právo na “slávu” – najmä Kalligram…
    Medzitým sa mi sem priplichtil Mačiak, vynútil si popestovanie a – našťastie – prerušil tok môjho patetického príspevku. 🙂 🙂 🙂

  2. Milá Julika, zaslúžila by si si už nesmierne veľa Hollého cien a iných ocenení za svoju úžasnú prácu, ktorú robíš tak majstrovsky a s takou húževnatosťou. Máme ťa veľmi radi (nehovorím teraz iba za seba, ale za mnohé Tvoje priateľky a priateľov) a boli by sme strašne šťastní, keby si bola v pohode a mohla sa tešiť iba zo svojej milej rodinky, priateľov a peknej práce. Objímam Ťa. Zuzana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.